| info-processpumpar-suomi@ppab.se

Työmme asiakkaidemme kehityksen edistämiseksi

Processpumparin vastuullisuustyö tuottaa suurimman hyödyn yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Scrolla ner för att läsa mer

Panoksemme kestävään kehitykseen

Panostuskohde K7

Asiakkaiden ja kuluttajien tietoisuuden lisääminen

Menestyneet asiakkaat

Saavutamme menestystä asiakkaidemme kautta. Luomme suurimman hyödyn osallistumalla asiakkaidemme kehitykseen. Osaamisellamme ja sitoutumisellamme varmistamme, että tarjoamme asiakkaillemme parhaat edellytykset saavuttaa tavoitteensa.

Processpumpar i Norden bidrar till kunders framgångoch utveckling

Kestävän kehityksen tavoitteet

 • CSI > 90 %
 • Kasvattaa niiden asiakkaiden osuutta, joille kestävä kehitys on tärkeä osa hankintaa sen sijaan, että keskittyisivät hintaan.
  • Vuonna 2022 tunnistaa 20 asiakasta, joilla kestävä kehitys on tärkeä osa hankintaa.
  • Vuoden 2023 aikana on tunnistettava kaikki asiakkaiden näkemykset kestävästä kehityksestä. Kohdeasiakkaitamme ovat ne, jotka uskovat kestävän kehityksen olevan strategisesti tärkeää.
Processpumpar i Nordern arbetar för hållbar utveckling med hållbarhetsmål

Aktiviteetit

 • Päästä varhaisessa vaiheessa mukaan asiakkaan projektiin, jotta kohteeseen saadaan paras mahdollinen ratkaisu kestävän kehityksen näkökulmasta.
 • Laatia esityksiä, tarjousmalleja, työkaluja ja sisäistä tietoa tunnistaaksemme asiakkaiden haasteet ja motivoidaksemme kestäviä ratkaisujamme.
 • Koulutamme ja kehitämme henkilöstöämme, jotta voimme saada asiakkaamme tietoisiksi kestävän kehityksen tarpeista ja ratkaisuista.

Luodut arvot

 • Sitoutuneet ja hyvinvoivat työntekijät
 • Osaamisen kehittäminen
 • Vähentynyt energiankulutus
 • Pienempi CO2-jalanjälki
 • Pidempi käyttöikä ja luotettavuus (MTBF)
 • Kestävä talous asiakkaillemme
 • Processpumpar Norden kannattavuus
Työmme ilmaston hyväksi