| info-processpumpar-suomi@ppab.se

Vastuullisuus

Scrolla ner för att läsa mer

Parempi tulevaisuus yhdessä Processpumpar Norden kanssa

Tuotteemme, osaamisemme ja hyvä palvelu ovat vastuullisuustyömme tärkeimmät työkalut. Tarjoamme pumppuja, sekoittimia ja venttiileitä, jotka tehostavat asiakkaidemme toimintaa. Laajan tietämyksemme, sitoutumisemme ja henkilökohtaisten suhteiden avulla autamme asiakkaitamme vähentämään negatiivisia ympäristövaikutuksia. Autamme tarjoamalla tuotteita ja kestäviä ratkaisuja, joilla on alhainen energiankulutus, pitkä käyttöikä ja paras mahdollinen hyötysuhde.

Processpumpar Norden korostaa kestävän kehityksen eteen tehtävää työtä, jonka tavoitteet ovat tärkeitä meille, sinulle asiakkaana ja koko yhteiskunnallemme. Siksi työskentelemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi ja käytössämme on ISO 26000 -standardi, joka koskee sosiaalista vastuuta osana kestävää kehitystä. 

Kiitämme teitä asiakkaamme. Annatte meille syyn haluta olla vielä parempia.

 

Globaalit tavoitteet

Processpumparin vastuullisuustyö on sidoksissa YK:n UN Global Compact -aloitteeseen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Processpumparin olennaisuusanalyysin ja strategisten tavoitteiden perusteella, viisi kestävän kehityksen tavoitetta on linkitetty vastuullisuustyöhömme.

Lue lisää:

Täältä löydät lisätietoa työstämme kestävän kehityksen puolesta niillä alueilla, joilla koemme voivamme vaikuttaa eniten.

  1. Parempaa yhteiskuntaa edistävän teknologian kehittäminen ja jakaminen → → →
  2. Henkilöstömme henkilökohtaisen kehityksen edistäminen työpaikalla → → →
  3. Asiakkaiden ja kuluttajien tietoisuuden lisääminen → → →
  4. Työtä ilmaston hyväksi → → 
  5. Työskentely tasa-arvon ja monimuotoisuuden puolesta ja kieltäytyminen epärehellisestä toiminnasta → → →

Vastuullisuuspolitiikkamme

Maksimoidaksemme yrityksemme panoksen kestävään kehitykseen, yleinen vastuullisuuspolitiikkamme noudattaa ISO 26000 -standardin periaatteita, joka on maailman suurin kestävän liiketoiminnan vastuullisuusstandardi.

Vastuullisuus

Olemme pieni yritys, mutta tiedämme, että olemme tarpeeksi suuria vaikuttaaksemme ympäristöön ja ihmisiin, joiden kanssa olemme tekemisissä. Tiedämme, että meillä on vastuu ja haluamme edistää kestävää yhteiskuntaa parhaamme mukaan.

Liiketoiminnan etiikka ja läpinäkyvyys

Pyrimme käyttäytymään eettisesti kaikissa tilanteissa. Meille se tarkoittaa rehellisyyttä sekä huomion ja kunnioituksen osoittamista jokaista kohtaan, jonka kanssa olemme tekemisissä. Pyrimme olemaan mahdollisimman läpinäkyviä.

Sidosryhmien kunnioitus

Ajatteluamme ohjaa näkökulma, miten päätökset ja toimet vaikuttavat asiakkaisiin, työntekijöihin, tavarantoimittajiin ja ympäröivään yhteiskuntaan. Siellä missä vaikutamme, otamme vastuun. Esimerkiksi suosittelemamme ratkaisut perustuvat laadukkaisiin tuotteisiin.

Asiantuntemus ja seuranta

Varmistamme, että työntekijämme ja muut asiaankuuluvat sidosryhmämme ovat tietoisia tästä käytännöstä ja myös ymmärtävät ja toimivat sen mukaisesti. Seuraamme ja arvioimme vaatimustenmukaisuutta vuosittain.

två medarbetare kollar på ledningar

Lait ja ohjeet

Päivitämme jatkuvasti tietämystämme laeista, normeista ja ohjeista toimimallamme alalla. Puolustamme ihmisoikeuksia ja varmistamme, että kumppanimme tekevät samoin.

Meille on myönnetty korkein platinatason luokitus vuotuisessa kansainvälisessä EcoVadis-arvioinnissa. EcoVadis on maailman johtava yritysten vastuullisuutta arvioiva organisaatio.

Lue lisää täältä